fbpx

Andøy kommune søker to eventyrlystne fastleger

Andøy kommune har to ledige fastlegehjemler ved Andenes legekontor for selvstendig næringsdrivende leger. Hjemlene er ledig fra 01.09.19.

Andøy kommune kan tilby arbeid i et ungt og flott miljø ved Andenes legekontor. Om du arbeider som lege i Andøy kommune kan du samtidig få slettet ti prosent av ditt opprinnelige studielån, maksimalt 25 000 kroner per år. De ledige fastlegehjemlene har per i dag et listetak på 1000 pasienter og har et godt pasientgrunnlag. Listestørrelse kan vurderes nærmere i samråd med søkere.

Stillingene innebærer deltakelse i traineeprogrammet Look North, som starter opp i september. I løpet av det ettårige programmet får du delta på en rekke faglige og sosiale samlinger med andre traineer i aldersgruppen 23-35 år. I løpet av året får traineene blant annet være med på kurs, konferanser og bedriftsbesøk i regionen, morsomme aktiviteter som surfing, hvalsafari og fjellturer, og ikke minst en spennende studietur til utlandet. Det betyr at så fort du ankommer regionen vil du bli kjent med nye folk som er like opptatt av å oppdage vår fantastiske region som det du er.

I Andøy kommune er det seks fastlegehjemler og en turnuskandidat fordelt på to legekontor; et på Andenes og et i Risøyhamn, derav 4 hjemler tilhørende Andenes. Vi har kommuneoverlege ansatt i 50 % stilling. Kontoret på Andenes har 4,1 årsverk med hjelpepersonell, inkludert avdelingsleder. Vi tilbyr konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege ved kommunalt legekontor med 0-løsning: Kommunen beholder basistilskudd og du beholder uavkortet egenandel og refusjon. Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver.

Krav til kompetanse:

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering jf. nytt krav fra 01.03.17 (godkjent
 • allmennlege)
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper kreves
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest
 • Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller erfaring fra allmennpraksis
 • Bestått norsk turnustjeneste
 • Interesse for kommunehelsetjeneste
 • Evne til selvstendig arbeid, serviceinnstilling og evne til samarbeid
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges

Andøy kommune kan tilby:

 • Gunstige vilkår, særskilte rekrutteringstiltak for oppstartsåret 2019 kan vurderes
 • Kommunalt legekontor med erfarent helsepersonell
 • Variert arbeid i et miljø bestående av fire leger
 • Tilrettelegging i forhold til mulighet for faglig oppdatering
 • Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehage
 • Fradrag på studielånet

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse. Andøy kommune benytter per tiden System X journalsystem. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med enhetsleder Beathe Andersen: Tlf. 76 11 57 59 og e-post: beathe.andersen@andoy.kommune.no.

Benytt kommunens digitale søknadssenter for å sende inn søknad: https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131. Saksnummer: 18/1166. 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Bransje: Kommune

Fagområde: Allmennmedisin

Arbiedssted: Andøy  kommune, Vesterålen

Søknadsfrist: Snarest 

Søknad sendes til: Benytt kommunens digitale søknadssenter: https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Kontaktperson:  Beathe Andersen, telefon 76 11 57 59,  e-post: beathe.andersen@andoy.kommune.no

 

For genrelle spørsmål om traineeordningen: Forretningsutvikler Heidi Elisabeth Larsen, e-post: heidi@fabrikken.as

Se vår bedriftsside

Andøy kommune

Vi er interessert i å ansette unge mennesker med nye tanker, som behersker og trives i en digital hverdag.

Share This