fbpx

Egga Utvikling AS tilbyr rådgiving innen forretningsutvikling, strategi, innovasjon og offentlig finansiering. Vi har prosjektledelse for en rekke utviklingsprosjekter, deriblant innen fiskeri, bærekraft, turisme, kreativ næring og industri.

Selskapet består i dag av et dyktig fagmiljø med 20 ansatte fordelt på våre seks kontorer i regionen. Vi er til stede der næringslivet er!

Navnet Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig på, ved og av havet.

Å jobbe i Egga Utvikling handler om å bidra til utvikling av de flotte kystsamfunnene våre. Vi har i løpet av tjue år, gått fra å være tre selskaper, Fiskeriparken, Hadsel Vekst og Fabrikken Næringshage, til å bli et stort fagmiljø med tjue ansatte og seks kontorer. Vi er til stede i hele regionen og har kontor på Myre, Sortland, Stokmarknes, Andenes, Svolvær og Leknes.

Våre ansatte har en felles drivkraft, nemlig å koble næringsliv, det offentlige, kunnskap og finansiering sammen slik at gode ideer blir noe av. Prosjektlederne i Egga har svært variert kompetanse og har utdanning i alt fra økonomi, revisjon og innovasjon, til jus, fiskeri og kommunikasjon. Vi ansetter bredt basert på næringslivets behov, slik at vi kan bruke vår kompetanse til å utvikle og styrke regionen videre. Vårt motto er at vi motiveres av at andre lykkes!

Som ansatt i Egga Utvikling vil du få en variert og givende arbeidshverdag med stor frihet til å jobbe med de prosjektene du brenner mest for. Det er gode utviklingsmuligheter i bedriften og du vil raskt få eget ansvar. Vi er stolte over at våre ansatte bidrar til å løse samfunnsutfordringer og gjør en viktig forskjell for regionen.

HVA GJØR VI 

Vi jobber med svært varierte prosjekter innenfor et bredt spekter, med hovedvekt innen fiskeri, reiseliv, rekruttering, entreprenørskap og marin forsøpling. I tillegg til å være prosjekteier for en rekke tiltak, driver vi med bedriftsrådgivning, konsulentoppdrag, nettverksorganisering og kursvirksomhet.

Egga leder klyngen Marine Recycling Cluster, som er Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling. Vi leverer også prosjektledelse for flere arbeidsgrupper i torskeklyngen Cod Cluster, som jobber for helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen. Klyngestatus gis til samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og nåløyet for å bli godkjent er smalt, og henger høyt for å få til gode prosjekter og finansiering. Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Sortland, Myre, Hadsel, Svolvær, Leknes, Andenes
VI KOBLER NÆRINGSLIV, FINANSIERING OG FORSKNING SAMMEN SLIK AT DE GODE IDÉENE SKAPER VEKST OG INNOVASJON.  Å JOBBE HOS OSS 

2000
ETABLERT
6
KONTORER
20
ANSATTE

Ledige stillinger:

Er du vår nye prosjektmedarbeider?

Info om arbeidsgiver

Marthe Hov Jacobsen

97676476

marthe@egga.no