fbpx

Regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer

Kronsteingruppen består av 5 entreprenørselskaper, 5 XL-BYGG butikker og et eiendomsutviklingsselskap lokalisert i midtre Hålogaland. Hovedkontoret vårt ligger på Sortland. Konsernet er 100% lokalt eid og all verdiskapning blir igjen her i regionen.

Konsernselskapet leverer en rekke tjenester til våre datterselskaper, blant annet regnskap og finansiering, HR, HMS, kvalitetssikring, IKT, markedsføring og bærekraft. Selve verdiskapningen skjer altså ute i selskapene, mens konsernselskapet er et balanserende og samlende element.

Folk er alt!

Til sammen er vi over 270 engasjerte medarbeidere ansatt i konsernet. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha mulighet for både personlig og faglig utvikling, og legger til rette for at de som ønsker det kan stige i gradene.

I tillegg fremmer vi lagånd og trivsel ved å arrangere ulike sosiale aktiviteter på fritiden (sommerfest, idrettslag, festival, fjelltur mm.)

En bærekraftig tilnærming

Bærekraft er et viktig satsingsområde for oss i Kronsteingruppen. Både i form av at vi bygger solide og varige bygg i våre lokalsamfunn og ved at vi tar hensyn til klima og miljø, ivaretar sosiale forhold og sørger for etisk forsvarlig forretningsdrift. I 2022 utarbeidet vi felles bærekraftsmål for hele konsernet, og i 2023 leverte vi vår første bærekraftsrapport.

Sortland
Stolthet ● Engasjement ● Trygghet ● Inkludering

270
ANSATTE
1,2
MILLIARDER I OMSETNING
60
ÅRS ERFARING

Ledige stillinger:

Økonomi trainee

Info om arbeidsgiver

Yvonne Lolita Walter

99628919

ywa@kronstein.no