fbpx

ANDFJORD SALMON

 

Andfjord Salmon AS er et børsnotert selskap (ANDF) på Andøya i Vesterålen. Selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Andfjord Salmon™ bygger framtidens havbruk. Med det beste fra to verdener, kombinerer vi fordelene med både sjø- og landbasert oppdrett. Resultatet er høy laksevelferd og bærekraftig produksjon i arktisk farvann – 69 grader nord.

Andfjord Salmon har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept. I første fase har vi konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Anlegget blir lusefritt, rømningssikkert og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser.

‍Andfjord Salmon har fokus på grønn og miljøvennlig produksjon i alle ledd. Selskapet skal sette et lavest mulig fotavtrykk. For fremtiden planlegges det både solcelleanlegg og vindmøller for mest mulig miljøvennlig produksjon. Konseptet er basert på et lukket gjennomstrømningssystem, som kombinerer fordelene med både tradisjonelt sjøbasert- og landbasert oppdrett. Andfjord Salmons største fortrinn er uendelig tilgang på rent og oksygenrikt sjøvann, med optimale og stabile temperaturer. Vannet blir hentet fra 160 og 30 meters dyp, avhengig av om det er vinter- eller sommersesong. Teknologien gjør at man unngår problemene knyttet til lakselus. Lusen lever ikke på dypene der Andfjord Salmon henter vannet. Det vil i tillegg etableres filtrering som vil fange opp uønskede elementer.

‍Andfjord Salmon™ er i første fase tildelt en lisens for årlig produksjonsvolum av 12.600 tonn (HOG ) atlantisk laks. ‍Selskapet har sikret seg arealer med et potensial for ekspansjon av ytterligere ca 77.400 tonn, tilsvarende et totalt produksjonsvolum på 90.000 tonn HOG. ‍Biorestene fra anlegget er planlagt levert til blant andre nabobedriften og vekstproduktleverandøren Andøytorv AS. Av disse biorestene kan Andøytorv AS produsere nye veksttorvprodukter med høyt innhold av nitrat, fosfat og næringssalter. Dermed er biorestene en kommersiell ressurs, ikke et problem.

Fiskeri og havbruk

vesterålen

VI SØKER ENGASJERTE MEDARBEIDERE SOM VIL VÆRE MED Å REVOLUSJONERE HAVBRUKSNÆRINGA

Å arbeide hos oss

Andfjord Salmon i ferd med å skrive sjømat-historie. Og det midt i verdens vakreste region, Vesterålen. Med på reisen kommer vi til å trenge mange dyktige medarbeidere som kan ta selskapet til nye høyder. Sommeren 2019 startet utbygginga av første oppdrettslokalitet på Kvalnes på Andøya, og innen sommeren skal første fisk være satt ut i bassenget. Vi har tre oppdrettslokaliteter på Andøya, på Kvalnes, Fiskenes og i Breivika, og på sikt ser vi for oss å produsere 60 000 tonn laks samt kunne bidra til opp mot hele 250 nye arbeidsplasser i regionen.

  Administrasjonen i Andfjord Salmon holder til i moderne lokaler på kaikanten i Sortland sentrum. Vi er et innovativt team med lang erfaring innen oppdrettsnæringa og høy kompetanse innen bedriftsutvikling. Med på laget søker vi deg som vil være med å bidra til å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum. Andfjord Salmon skal bli best i landet på å produsere fornøyd laks som markedet vil ha. Hos oss vil du få en unik mulighet til å være med å revolusjonere havbruksnæringa ved å gjøre lakseindustrien bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet.

  ansatte i løpet av det neste året

  Stiftet

  oppdrettslokaliteter på andøya

  tonn i konsesjon for oppdrett av laks

  Hva gjør vi?

  Bærekraftig og innovativ metode for oppdrett av laks

  Andfjord Salmon har patentsøkt sin innovative metode for oppdrett av laks i nedsenket basseng i strandkanten. Selskapet vil bygge rømningssikre anlegg som er lusefrie og som ikke utsetter livet i havet for forurensning eller forstyrrelser. Andfjord Salmon vil hente dypvann med temperatur på 7 grader gjennom hele vinteren og maks 12 grader om sommeren, som strømmer igjennom ti landbaserte bassenger på et lukket sjøanlegg. Bassengene er senket ned til havnivå, og ved hjelp av et av verdens største gjennomstrømninganlegg med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann, vil bassengene skifte vann minst 15 til 17 ganger i døgnet. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann.

  Den innovative metoden gir en rekke fordeler. Blant annet trives ikke lakselus i vann dypere enn 10 meter under overflaten. Andfjord Salmon vil hente vann på 160 meters dyp om vinteren og vann fra 30 meters dyp om sommeren, og unngår dermed lakselus-problematikken. I tillegg vil det lukkede anlegget sørge for at rømming ikke blir et problem. På denne måten kombinerer vi fordelene ved tradisjonelt oppdrett i sjø med fordelene fra landbaserte anlegg, og Andfjord Salmon vil være det første selskapet i verden som benytter seg av denne metoden.

  Laksen fra Andfjord Salmon har en sterk arktisk og bærekraftig identitet. Vår økologiske og miljøvennlige oppdrett av laks vil sørge for en laks med god helse og dermed gi laks av premium kvalitet som markedet vil ha. Fisken preges av hvor den har levd, og en fisk som trives, er en fisk som vokser. Det rene, men samtidig tempererte vannet fra Golfstrømmen gjør oss dermed i stand til å levere en høykvalitets laks på en bærekraftig og økonomisk gunstig måte som samtidig gir unike produktegenskaper i verdensklasse.

  ledig traineestilling – søknadsfrist 31. mars

  Prosjektkoordinator

  Andfjord Salmon søker en trainee som ønsker å være tett på oppdrettseventyret for landbasert oppdrett i Vesterålen.

  Ledige stillinger

  Andfjord Salmon søker en trainee som prosjektkoordinator. Les mer om stillingen over, 

  Andfjord Salmon AS

  Jostein Nilssen

  jostein.nilssen@andfjord.no

  + 47 941 68 752

  Share This