fbpx

Andøy kommune

Andøy kommune med sine 5000 innbyggere ligger ytterst i havgapet i Vesterålen. Spektakulær natur i verdensklasse, et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, egen flyplass, et reiseliv i sterk vekst og helårig hvalsafari er bare noe av det kommunen kan skilte med. Det største tettstedet og administrasjonssenteret i kommunen er Andenes. 

 

Kommune

Vesterålen

Vi er interessert i å ansette unge mennesker med nye tanker, som behersker og trives i en digital hverdag

Å arbeide hos oss

Andøy kommune er en trygg og stabil arbeidsgiver med gode arbeids- og lønnsvilkår, og der de ansatte har stor medvirkning på sin arbeidsplass. Det er mange som vil bli overrasket over hvor artig og stimulerende det er å arbeide i en kommune med så mange nye, spennende prosjekter på gang. Som ansatt i Andøy kommune vil du være med å påvirke utvikling av tjenestene våre og få mulighet til å delta i utvikling av lokalsamfunnet. 

Som ansatt i kommunen kan du arbeide innenfor en rekke ulike fagfelt. Eksempler på stillingstyper er ingeniører, arkitekter, arealplanleggere, økonomer, ledere, leger, sykepleiere, musikere, HR-medarbeidere, kontormedarbeidere, prosjektledere, lærere, næringsmedarbeidere, bibliotekarer, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, renholdere, snekkere, rørleggere, malere, brannmenn og  byggdriftere.

Kommunen har kontinuerlig behov for nye ansatte med kompetanse som kan gå inn i ulike stillinger – også lederstillinger. Ønskelig kompetanse er fagbrev eller høgskole. 

Andøy kommune er klar over at måten vi har gjort, og gjør, ting på må endres som følge av samfunnsutviklingen. Vi ønsker at det skal være enklest mulig for folk å bruke våre tjenester. Både når det gjelder å få ting gjort og informasjon. Det er åpenbart at digitalisering og nye måter å tenke på er nødvendig i denne sammenheng. Ettersom kommunen må endre seg i takt med utviklingen, er vi interessert i å ansette unge mennesker med nye tanker, som behersker og trives i en mer og mer digital hverdag. Nye unge medarbeidere vil møte et humørfylt og utviklende arbeidsmiljø. 

På grunn av at kommunen har et eget omstillingsprosjekt, kalt Samskap, er det også gode muligheter for folk som har gode forretningsidéer til å få økonomisk og faglig støtte til å etablere seg.

ansatte

årlige ansettelser

Innbyggere

romfartssenter

Natur i verdensklasse

Med muligheter for blant annet yoga, surfing, padling og fjellturer.

Et bredt kulturliv

Andøy har et bredt kulturtilbud med blant annet festivalen Nordlyst og Rock Mot Rus.

Et levende sentrum

På Andenes er det kjøpesenterfri sone, som betyr unike butikker med et stort utvalg og populære kaféer og restauranter.

en kommune i utvikling   

Samskap er Andøy kommunes omstillingsprogram. Programmet varer i seks år, fra 2017 til 2023. Hovedmålet er at Samskap skal bidra til 350 flere arbeidsplasser og en positiv befolkningsutvikling. 

Omstillingsarbeidet skal stimulere og hjelpe frem realistiske ideer til vekst. Det skal være med på å gjøre næringslivet i Andøy variert og robust, og sikre og skape arbeidsplasser i kommunen. Det er også viktig at Andøy kommune fortsetter å være et attraktivt sted å bo og å jobbe – spesielt for unge.

Samskap jobber med å utvikle møteplasser og økt samarbeid, vurderer prosjekter og er en diskusjonspartner og pådriver for et innovativt og nytenkende næringsliv.

 

LOOK NORTH TRAINEE

ANDØY KOMMUNE SØKER NÆRINGSKONSULENT

LOOK NORTH TRAINEE

ANDØY KOMMUNE SØKER TO EVENTYRLYSTNE FASTLEGER

Ledige stillinger

Trykk her for å se alle ledige stillinger i Andøy kommune.

Kontaktinformasjon

Kjell Einar Johansen

kjelleinar.johansen@andoy.kommune.no

900 565 95

Share This