fbpx

Egga Utvikling AS 

Egga Utvikling AS er et rådgivningsselskap for næringslivet i Lofoten og Vesterålen. Vi bistår private og offentlige aktører med vekst og utvikling. Selskapet leder en rekke spennende prosjekter og er administrator for de nasjonale klyngenettverkene Arena Torsk og Marine Recycling Cluster. Selskapet er i sterk vekst og består i dag av et dyktig fagmiljø på 20 ansatte fordelt på våre fem kontorer i regionen. Vi er til stede der næringslivet er!  

Rådgivning og konsulenttjenester

Lofoten og vesterålen

Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet

Å jobbe hos oss

Navnet Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig på, ved og av havet.

Å jobbe i Egga utvikling handler om å bidra til utvikling av de flotte kystsamfunnene våre. Vi har i løpet av snart tjue år, gått fra å være tre selskaper, Fiskeriparken, Hadsel Vekst og Fabrikken Næringshage, til å bli et stort fagmiljø med tjue ansatte og fem kontorer. Vi er til stede i hele regionen og har kontor på Myre, Sortland, Stokmarknes, Andenes og Leknes.

Våre ansatte har en felles drivkraft, nemlig å koble næringsliv, det offentlige, kunnskap og finansiering sammen slik at gode ideer blir noe av. Prosjektlederne i Egga har svært variert kompetanse og har utdanning i alt fra økonomi, revisjon og innovasjon, til jus, fiskeri og kommunikasjon. Vi ansetter bredt basert på næringslivets behov, slik at vi kan bruke vår kompetanse til å utvikle og styrke regionen videre. Vårt motto er at vi motiveres av at andre lykkes!

Som ansatt i Egga Utvikling vil du få en variert og givende arbeidshverdag med stor frihet til å jobbe med de prosjektene du brenner mest for. Det er gode utviklingsmuligheter i bedriften og du vil raskt få eget ansvar. Vi er stolte over at våre ansatte bidrar til å løse samfunnsutfordringer og gjør en viktig forskjell for regionen.

Var året selskapet ble stiftet

Ansatte

Kontorer i Lofoten og Vesterålen

Nasjonale klynger ledes av egga

Hva gjør vi?

Look North Trainee

Egga Utvikling administrerer og organiserer traineeprogrammet Look North Trainee. Målet er å styrke Lofoten og Vesterålen med ung kompetanse.

Etablererkurs

Vi arrangerer årlige etablererkurs for gründere i regionen, slik at flere skal lykkes med sin bedriftsetablering i regionen.

Arena Torsk

Arena Torsk er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen. Arena Torsk skal bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.

Marine Recycling Cluster

Marine Recycling Cluster ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling.
Vi jobber med svært varierte prosjekter innenfor et bredt spekter, med hovedvekt innen fiskeri, reiseliv, rekruttering, entreprenørskap og marin forsøpling. I tillegg til å være prosjekteier for en rekke tiltak, driver vi med bedriftsrådgivning, konsulentoppdrag, nettverksorganisering og kursvirksomhet.

Egga er også en av de få i landet og den eneste nordnorske aktøren som har to klyngeprogrammer i porteføljen. Klyngestatus gis til samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og nåløyet for å bli godkjent er smalt, og henger høyt for å få til gode prosjekter og finansiering. Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Klyngene Egga leder heter Arena Torsk, som jobber for helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen, og Marine Recycling Cluster, som er Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling.

Egga Utvikling søker trainee

Er du vår nye prosjektmedarbeider?

Egga Utvikling søker en samfunnsengasjert trainee prosjektmedarbeider som skal være med å utvikle næringslivet i Lofoten og Vesterålen.

Karriere

Egga Utvikling trenger variert kompetanse. Akkurat nå leter vi etter en trainee. Les mer om stillingen her. 

Les mer om Egga Utvikling på vår hjemmeside. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Heidi Elisabeth Larsen

heidi@egga.no

99325123

Share This