fbpx

Egga Utvikling

Egga Utvikling AS tilbyr rådgiving innen forretningsutvikling, strategi, innovasjon og offentlig finansiering. Vi har prosjektledelse for en rekke utviklingsprosjekter, deriblant innen fiskeri, bærekraft, turisme, kreativ næring og industri.

Selskapet består i dag av et dyktig fagmiljø med 20 ansatte fordelt på våre seks kontorer i regionen. Vi er til stede der næringslivet er!  

Rådgivning og konsulenttjenester

Lofoten og vesterålen

Vi kobler næringsliv, finansiering og forskning sammen slik at de gode idéene skaper vekst og innovasjon.

Å jobbe hos oss

Navnet Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig på, ved og av havet.

Å jobbe i Egga utvikling handler om å bidra til utvikling av de flotte kystsamfunnene våre. Vi har i løpet av snart tjue år, gått fra å være tre selskaper, Fiskeriparken, Hadsel Vekst og Fabrikken Næringshage, til å bli et stort fagmiljø med tjueen ansatte og seks kontorer. Vi er til stede i hele regionen og har kontor på Myre, Sortland, Stokmarknes, Andenes, Svolvær og Leknes.

Våre ansatte har en felles drivkraft, nemlig å koble næringsliv, det offentlige, kunnskap og finansiering sammen slik at gode ideer blir noe av. Prosjektlederne i Egga har svært variert kompetanse og har utdanning i alt fra økonomi, revisjon og innovasjon, til jus, fiskeri og kommunikasjon. Vi ansetter bredt basert på næringslivets behov, slik at vi kan bruke vår kompetanse til å utvikle og styrke regionen videre. Vårt motto er at vi motiveres av at andre lykkes!

Som ansatt i Egga Utvikling vil du få en variert og givende arbeidshverdag med stor frihet til å jobbe med de prosjektene du brenner mest for. Det er gode utviklingsmuligheter i bedriften og du vil raskt få eget ansvar. Vi er stolte over at våre ansatte bidrar til å løse samfunnsutfordringer og gjør en viktig forskjell for regionen.

Var året selskapet ble stiftet

Ansatte

Kontorer i Lofoten og Vesterålen

Nasjonale klynger ledes av egga

Hva gjør vi?

Look North Trainee

Egga Utvikling administrerer og organiserer traineeprogrammet Look North Trainee. Målet er å styrke Lofoten og Vesterålen med ung kompetanse.

Etablererkurs

Vi arrangerer årlige etablererkurs for gründere i regionen, slik at flere skal lykkes med sin bedriftsetablering i regionen.

COD CLUSTER

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen. Cod Cluster skal bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.

Marine Recycling Cluster

Marine Recycling Cluster ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling.

Vi jobber med svært varierte prosjekter innenfor et bredt spekter, med hovedvekt innen fiskeri, reiseliv, rekruttering, entreprenørskap og marin forsøpling. I tillegg til å være prosjekteier for en rekke tiltak, driver vi med bedriftsrådgivning, konsulentoppdrag, nettverksorganisering og kursvirksomhet.

Egga er også en av de få i landet og den eneste nordnorske aktøren som har to klyngeprogrammer i porteføljen. Klyngestatus gis til samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og nåløyet for å bli godkjent er smalt, og henger høyt for å få til gode prosjekter og finansiering. Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Klyngene Egga leder heter Cod Cluster, som jobber for helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen, og Marine Recycling Cluster, som er Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling.

Kystverket banner

Ledig traineestilling – søknadsfrist 31. mars

Trainee i Egga Utvikling

Egga Utvikling søker en samfunnsengasjert trainee prosjektmedarbeider som skal være med å utvikle næringslivet i Lofoten og Vesterålen.

Karriere

Egga Utvikling trenger variert kompetanse. Akkurat nå leter vi etter en trainee. Les mer om stillingen her. 

Les mer om Egga Utvikling på vår hjemmeside. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Marte Wiik

marte@egga.no

986 81 067

Share This