fbpx

Kystverket

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Kystverket tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. Vi er delvis brukerfinansier og delvis finansiert over statsbudsjettet. Hovedformålet er å sørge for en sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og sørge for en nasjonal beredskap mot akutt forurensning.

Kystrverket har en desentralisert organisasjon med til sammen om lag 1000 medarbeidere. Av disse er over halvparten i operativ virksomhet. Vi er til stede langs hele kysten og har kontor og lokasjoner fra Arendal i sør til Honningsvåg i nord.

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

Offentlig sektor

Kabelvåg

Kystverket

«Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste»

Kystverkets utbyggeravdeling

Utbyggingsavdelingen er en byggherreorganisasjon med ansvar for å initiere, planlegge og gjennomføre infrastrukturtiltak og prosjekt i farvannet i hele Norge. Avdelingen har høy kompetanse og erfaring innen bygg- og anleggsprosjekter i maritimt miljø. Vår prosjektportefølje innebærer utdypningsprosjekter i farleder og havner, etablering av fundamenter for navigasjonsmerker, skjermingstiltak i form av moloer samt massehåndtering og etablering av deponier for rene og forurensede masser.

Gjennom kjennskap til behovene og utfordringene som de ulike brukergruppene langs norskekysten opplever i det daglige gjør vi utredninger for å sikre en hensiktsmessig utvikling av farvannet i Norge. Når det enkelte tiltak er definert jobber avdelingen aktivt sammen med aktuelle interne og eksterne fagmiljø for å øke tiltakets modenhet og klargjøre dette for gjennomføring. Avdelingens utbyggingsportefølje er en del av Nasjonal transportplan.

Avdelingen har de siste årene fått økt ansvar og utvidet ansvarsområdet og er i en fase der det skal ansettes flere for å styrke kapasiteten.

 

Kystverkets Utbyggeravdeling

medarbeidere

km kystlinje

Oppetid maritim infrastruktur 2020

Kystverket banner

Ledig traineestilling – søknadsfrist 31. mars

Trainee som byggingeniør i Kystverket

Har du bakgrunn som ingeniør innen bygg og anlegg og klar for nye utfordringer i Kystverkets utbyggingsavdeling i Kabelvåg i Lofoten?

Ledige stillinger

I tillegg utlyses ledige stillinger fortløpende fra nettsida vår her

Åkerblå logo
Bedriftsinformasjon

Jostein Moe

995 79 002

Share This