fbpx

Nordlaks

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Vi er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Grundig kontroll av alle ledd i produksjonen sikrer sporbare og trygge produkter av høy kvalitet. Nordlaks er en bedrift med sterk lokal forankring. Samtidig som vi er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, må vi ha blikket rettet utover. Det aller meste av vår produksjon eksporteres, og vi distribuerer vår laks og ørret over hele verden. Fisk fra Stokmarknes finner blant annet veien til middagsbord i Russland, Kina, USA, Italia og Frankrike. Vi i Nordlaks har selvsagt et skarpt fokus på miljø. Vi utnytter absolutt hele fisken, ingenting går til spille.

Fiskeri

Vesterålen

Det handler om mennesker og det handler om fisk, og om å produsere god mat av høy kvalitet til verdens befolkning.

Å arbeide hos oss
Nordlaks har blitt et industrieventyr takket være flinke folk. Medarbeiderne i selskapet har variert bakgrunn og kompletterer hverandre godt. Vi er i stadig vekst og er alltid på utkikk etter dyktige mennesker som sammen med oss kan bidra til å føre eventyret videre.

Vi har spesielt gode forutsetninger for å produsere sjømat i Norge, og her i Vesterålen er forholdene blant de beste i landet. Det vil fortsatt være sterk etterspørsel av våre kvalitetsprodukter også i fremtiden, noe som gjør Nordlaks til en trygg arbeidsplass. Vi ønsker at våre ansatte skal utvikle seg, og forsøker å legge til rette for dette. For den rette kandidaten er Nordlaks et konsern med gode karrieremuligheter.

Arbeidsdagen er utfordrende og hektisk, ingen dag er lik. Nordlaks innfrir for den som søker spenning og utfordringer. Selskapet har en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Det er ikke langt fra merdkant til toppsjefens kontor. Når en beslutning blir tatt, gjennomføres den raskt.

Nordlaks er en innovativ bedrift i sjømatnæringen. Vi har blant annet utviklet unike innfrysningsmetoder som gir fryst fisk samme kvalitet som fersk. Vårt prosesseringsanlegg på Børøya er et av de mest moderne i verden. Nordlaks trenger folk innen en rekke fagdisipliner og med ulik bakgrunn. Hos oss jobber det blant annet ingeniører, prosessoperatører, it-personell, veterinærer, biologer, regnskapspersonell og personalmedarbeidere.

Ansatte

Milliarder i omsetning

millioner måltider med laks og ørret ble sendt fra fabrikken i 2015

Stiftet

Hva gjør vi?

Fiskevelferd

En av de viktigste forutsetningene for design var en konstruksjon som kan beskytte fisken mot de største miljølastene (vind, strøm og bølger) som kan bli en utfordring i mer eksponerte havområder.  Sikkerhet og komfort for anleggets operatører er i fokus, sammen med en målsetning om et design som, sammen med den eksponerte plasseringen, reduserer det miljømessige fotavtrykket aktiviteten setter på havbunnen, i tillegg til å bidra forebyggende mot lakselus.

Prosjekt Havfarm

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Den 5. september 2017 fikk Nordlaks tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: en stasjonær og en dynamisk Havfarmen.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vi arbeider med innovasjon og utvikling i havbruksnæringen. Havfarmene er et av prosjektene som bidrar til dette.

Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Sjøareal er i dag en vesentlig begrensning for videre utvikling av havbruksnæringen, og tilgang til nytt areal er en nødvendighet for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg innenfor fiskevelferdsmessige og miljømessig forsvarlige rammer.

Les vår spennende artikkel

Revolusjonerer havbruksnæringa

Levestandarden øker, og vi blir stadig flere på jorda. FN peker på at havet bør utnyttes bedre, for å dekke behovet for mer sunn og klimavennlig mat. En jobb i Nordlaks betyr at du kan være en del av løsninga.

Bedriftsinformasjon

Nordlaks

firmapost@nordlaks.no

76 11 81 00

Share This