fbpx

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner. De dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri og rus.

Primærområdene er regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen.

Helse

Lofoten og Vesterålen

Vi er en region i vekst og utvikling, vi er et sykehus som trenger flinke fagfolk

Å arbeide hos oss
Sentralt i Nordland finner du Nord-Norges nest største, Nordlandssykehuset, fullt av freske folk i farta. Vi synes at sykehuset er passe stort – stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å be om samarbeid og kort vei til hjelp For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs, derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har. Nordlandssykehuset gir ansatte større og veiledning i gjennomføring av videreutdanning og spesialistutdanning. Vårt bibliotek har spesialkompetanse innen helsefaglig stoff. Vi er et moderne sykehus, og tar imot flere hundre studenter innenfor mange ulike studieretninger!

Ansatte

Mennesker er vi beredt til å hjelpe

Kontaktinformasjon

Arve Nordlie

postmottak@nlsh.no

75 57 10 31

Share This