Nordlaks søker tallknuser

Nordlaks søker tallknuser

Nordlaks søker tallknuser Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern med årlig omsetning på 2,9 milliarder kroner. Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Vi er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden,...
Revolusjonerer havbruksnæringa

Revolusjonerer havbruksnæringa

Levestandarden øker, og vi blir stadig flere på jorda. FN peker på at havet bør utnyttes bedre, for å dekke behovet for mer sunn og klimavennlig mat. En jobb i Nordlaks betyr at du kan være en del av løsninga. Det er ikke så mange måter Norge kan bidra til å redde...
Insula – et av Nordens ledende sjømatkonsern

Insula – et av Nordens ledende sjømatkonsern

Fra sitt hovedkontor på lille Leknes i Lofoten, skal Insula gjennom sin kjærlighet til sjømat gjøre verden til et bedre sted.  Når administrerende direktør Sigvald Rist blir bedt om å fortelle den eventyrlige historien om Insula, blir han ivrig, litt stolt, men like...