fbpx
Trainee ernæring, tilvekst og driftsledelse
Nordlaks søker trainee innen ernæring, tilvekst og driftsledelse

Nordlaks Havbruk innehar 39 matfisktillatelser, og produserer matfisk på et tilsvarende antall lokaliteter i nordre Nordland og sør-/midt-Troms. Vår aktivitet dekker bl.a. områdene produksjonsplanlegging og -ledelse, fiskehelse, kvalitet og miljø. Vi har også nært samarbeid med de øvrige selskapene i Nordlakskonsernet, herunder driftsorganisasjon, brønnbåt, slakteri og smolt.
 

Om stillingen

Nordlaks Havbruk søker etter en person som skal jobbe tett med produksjon- og fiskehelseavdelingen vår. Stillingen vil særlig bidra inn mot ernæring og tilvekst, og vil være en sentral rådgiver for produksjonsledelsen inn mot bl.a. fôringsstrategi, råvarebruk, bærekraft, og kvalitet.
 

Hos oss får du  

Jobbe tett med alle spørsmål som omhandler ernæring og tilvekst, herunder 

 • Følge opp og initiere fôrrelaterte prosjekter internt og med eksterne 
   • Funksjonelle fôr/nye råvarer
   • Teknologi 
 • Bidra i oppfølging av produksjon
   • Tilvekst
   • Fiskehelse
   • Kvalitet 
 • Bidra i vurdering av valg av råvarer/fôrresepter, herunder også nye råvarer 
 • Oppfølging/samarbeide med operasjons-/fôringssentral 
 • Bidra i arbeid med bærekraft/-rapportering innenfor forhold som gjelder fôr
 • Bidra inn mot produksjons- og driftsledelse 


Du vil delta i prosjektorientert arbeid samt utføre ad-hoc arbeid, både administrativt og i felt. Avhengig av din bakgrunn og erfaring vil det være aktuelt med stor grad av driftsmessig praksis i oppstarten. Noe reisevirksomhet må påregnes. 


Vi ser etter deg som er/har

 • Mastergrad innenfor havbruksrelaterte fag, med fokus på fiskeernæring, fiskehelse eller tilsvarende. 
 • Glad i å analysere og komplekse problemstillinger, med en praktisk tilnærming 
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte tidsrammer 
 • God formidlingsevne, klarer å forklare fag til andre som ikke er på samme faglige nivå. 
 • Selvmotivert  
 • Nyutdannet eller opptil 1 års arbeidsfaring 
 • Gjerne erfaring (ingen krav) med verktøy som feks. Power BI 


Vi tilbyr 

 • Interessant stilling i et kompetent fagmiljø 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for å utvikle seg videre 


Arbeidssted er Stokmarknes (hovedkontor), men Nordlaks er fleksibel når det kommer til bruk av hjemmekontor som supplement til fysisk kontor.  

Fortsatt ikke sikker på om du skal søke? Les og ser mer om hva dagens traineer, Astrid og Oliva, synes om å være i Nordlaks her

Søknadsfrist:
31. mars 2024, oppstart høsten 2024

Søk på stillingen:

Bransje:
Fiskeri og havbruk | Maritim | Privat
Fagområde:
Ernæring, fiskehelse, sjømat, lakseoppdrett
Arbeidssted:
Stokmarknes
Søknadsfrist:
31. mars 2024
Antall ledige stillinger:
3
For spørsmål om stillingen:

Bjarne Johansen / 95908921

Kontaktperson Look North:

Marit Stolpestad / 90581448

Mer om

Nordlaks
Siden den spede begynnelsen i 1989 har Nordlaks vokst fra å være et lite oppdrettsselskap, til å bli et høyteknologisk havbruksselskap. Nordlaks dekker hele verdikjeden fra smoltproduksjon, oppdrett og slakting, samt videreforedling og salg/markedsføring. I tillegg leverer vi brønnbåttjenester og driver to visningssentre for havbruk. Nordlaks har et brennende engasjement for bærekraftig utvikling av havbruksnæringa og lokalsamfunnet. Nordlaks sin visjon er «vi skaper fremtiden» og vi mener at laks er en del av løsningen på fremtidens utfordringer når det kommer til matproduksjon.