fbpx
Nordlaks søker tallknuser

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern med årlig omsetning på 2,9 milliarder kroner.

Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Vi er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg.

Dette er din mulighet til å påvirke havbruksnæringen, og samtidig få et springbrett inn i en spennende karriere.

Nordlaks er i stadig utvikling og søker nå trainee som vil være med på den utviklingen.
Som økonomitrainee i Nordlaks kan du være med å påvirke din arbeidshverdag, og få være med på å kjenne pulsen av konsernet. Vi søker en allsidig økonomitrainee som ønsker å være et bindeledd mellom produksjon (slakteri/filet) og regnskap. Du vil bistå produksjonsledelsen med etterkalkyler/varekost, budsjettoppfølging samt utvikle rapporter. Vi ønsker en person som er resultatdrevet, målbevisst, og som tar utfordringer på strak arm. Vår arbeidshverdag er hektisk, interessant og i stadig endring.
Du vil være ansatt i økonomiavdelingen – tett på produksjonsledelsen.

For mer informasjon – ta kontakt med økonomisjef Kjell Olav Duås på mobil 954 24 750.

 

Bransje: Fiskeri

Fagområde: Økonomi

Arbeidssted: Stokmarknes

Søknadsfrist: 30.juni 2018

Kontaktperson: Økonomisjef Kjell Olav Duås

Share This