fbpx

Revolusjonerer havbruksnæringa

av | apr 26, 2018 | Fiskeri, Vesterålen

Levestandarden øker, og vi blir stadig flere på jorda. FN peker på at havet bør utnyttes bedre, for å dekke behovet for mer sunn og klimavennlig mat. En jobb i Nordlaks betyr at du kan være en del av løsninga.

Det er ikke så mange måter Norge kan bidra til å redde verden på, men kompetanse på havbruk er en av disse, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks.  Han går over brua der en kan se ned i den store fabrikkhallen der ørreten glinsende i skinnet ligger på produksjonsbåndene. Alt er skinnende rent og det ser nesten ut som om arbeidernes blå frakker er nystrøkne der de med raske hender og presise bevegelser sorterer fisken slik at bare førsteklasses varer sendes ut til verdens matbord.

– På onsdager slakter vi ofte ørret, resten av uka er det laks, sier Lars Fredrik og tar i døra som leder inn i administrasjonsfløyen.

Nordlaks er blitt Nord-Norges største og verdens niende største havbruksselskap med en omsetning på 2,9 milliarder kroner i fjor. i 2017 produserte Nordlaks med hovedkontor på Børøya i Hadsel 40 000 tonn fisk, men selskapet har planene klare for hvordan produksjonen skal økes med 70 % i løpet av få år gjennom å ta i bruk ny grensesprengende teknologi. Innen 2025 skal selskapet investere opp mot fire milliarder kroner i verdens første hybride brønnbåt, i nytt settefiskanlegg, ny kai og ny fabrikk. Men det virkelige prestisjeprosjektet som muliggjør de andre investeringene, er de to havfarmene som nå er under prosjektering, og som Nordlaks har mottatt 21 utviklingskonsesjoner for.

«Vi skal løse areal- og miljøutfordringene i havbruksnæringa. Det er det som er ambisjonen.»

Bjarne Johansen
Prosjektleder for havfarmene i Nordlaks

Den første havfarmen vil bli 385 meter lang, vesentlig lengre enn verdens største hangarskip, og er en helt ny type konstruksjon, en blanding mellom et skip og en offshorekonstruksjon. Havfarmene gjør at Nordlaks kan flytte den kritiske delen av laksens siste vekstfase ut av fjordene og lenger ut mot åpent hav enn det som er mulig i dag. På denne måten skal værutsatte områder og mer eksponerte havområder kunne tas i bruk av havbruksnæringa. Den første havfarmen skal stå ferdig allerede om to år.

-Dette har ikke vært gjort på dette nivået før. Det som kanskje er mest spesielt er hvordan en tar i bruk offshore-kompetanse, for selv om det ser ut som et skip er det mer en offshore konstruksjon i oppbygning, forteller Bjarne. Han er nå i tett dialog med et verft i Kina som skal bygge den første havfarmen.

-Er folk klare over langt framme dere er teknologisk?
-Ikke sånn generelt. Havbruksnæringa er kanskje ikke så flinke til å få det opp i dagen og vise hvor systematisk og målretta vi jobber med de utfordringene vi har, sier Bjarne.

Håpet er at havfarmene kan bidra til å løse miljø og arealutfordringene i havbruksnæringa. Men havfarmene og alt de fører med seg, både på sjø- og landsida, innebærer også at Nordlaks vil ha bruk for mye ny kompetanse i årene som kommer.

-Det teknologiskiftet vi er inne i nå, medfører nye muligheter å jobbe på som vi ikke hadde for få år siden. Nordlaks utvikler seg, og valgene vi har gjort medfører at både måten vi organiserer arbeidet på og kompetansebehovet vil endres. Nordlaks tenker strategisk og har kartlagt ny kritisk kjernekompetanse for framtida. Vi kommer til å skape nye oppgaver og jobber i avdelingene som vi for få år siden ikke hadde, og dette vil medvirke ytterlige til effektiv drift og høy kvalitet på produktene. Dette er en spennende bedrift der folk får utviklingsmuligheter, sier Terje Bjermeland, personalsjef i Nordlaks.

«Nordlaks tenker strategisk og har
kartlagt ny kritisk kjernekompetanse for framtida. Vi kommer til å skape nye oppgaver og jobber i avdelingene som vi for få år siden ikke hadde.»

Terje Bjermeland
Personalsjef i Nordlaks.

Det jobber i dag 420 personer i Nordlaks, men med havfarmene og alt det nye, vil det bli behov for flere.

-Vi vil trenge folk med mer teknisk bakgrunn. Det blir mer og mer automatisert og digitalisert. Vi sitter nå inne på land og fôrer laksen ved hjelp av sensorer og
undervannskamera. Før gjorde vi den jobben ute på sjøen. Alle ansatte på sjøen skal også ha endel kursing og sertifisering. Utviklingen der går mot at vi trenger større maritim kompetanse, forteller Terje.

Nordlaks er familieeid, og helt siden starten i 1989 har eier Inge Berg hatt et sterkt fokus på innovasjon og utvikling. Den lokale tilknytningen til Hadsel har hele tida vært sentral og preger selskapet i dag. På hovedkontoret på den lille øya Børøya ved Stokmarknes, er stoltheten over å ligge i front og prege utviklingen i havbruksnæringa merkbar.

-Jeg tror dette prosjektet viser at havbruksnæringa er framtidsretta og at vi satser på å løse de utfordringene vi har. Det bør jo være rimelig tydelig, sier Lars Fredrik Martinussen.

Fra administrasjonsfløyen ser en ned på kaia der byggearbeidene er i full gang. Enorme stålpåler skal på plass og danne grunnlaget for den nye kaia og den nye fabrikken. Det er mye som står på spill. Ved hjelp av ny teknologi og kompetanse skal det nordnorske lakseeventyret vokse inn i framtida.

-Vi har mulighet til å produsere fisk langs norskekysten for all framtid dersom vi gjør dette riktig, avslutter han.

Nordlaks

er et av Norges største havbrukskonsern. Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av …

Ane Høyem

Ane Høyem

Journalist

Kommunikasjonsrådgiver i Historier Nordfra og journalist med lang erfaring fra både Norge og utlandet.

Flere saker

Sjekk ut vår video om hvordan det er å være trainee!

Sjekk ut vår video om hvordan det er å være trainee!

Som trainee i Look North får du være med på sosiale og faglige samlinger, kurs, bedriftsbesøk, aktiviteter og en studietur til utlandet. Programmet gir deg en unik start på karrieren og venner for livet!

Lever ut legedrømmen i nordnorsk surfeparadis

Lever ut legedrømmen i nordnorsk surfeparadis

Han reiste ut for å studere medisin og tilegne seg kunnskap, men visste hele tiden at han en dag skulle vende hjem til eventyrøya si. Nå lever Anders Stave (32) ut legedrømmen samtidig som han driver verdens nordligste surferesort på smellvakre Andøya. 69 grader nord,...

Share This