fbpx

Trainee – Andre bachelor- og mastergrader

Denne utlysningen retter seg mot andre bachelor – eller mastergradskandidater. 

Som trainee i Look North får du mulighet til å jobbe i noen av regionens mest spennende virksomheter. Kompetansen som partnerbedriftene våre ønsker seg varierer fra år til år, og kanskje er det nettopp deg bedriften ser etter nå.

Du kan sende en åpen søknad, eller en søknad som retter seg spesifikt mot den/de av virksomhetene du særlig kunne tenke deg å jobbe i.  Her kan du lese mer om våre partnerbedrifter og hva de driver med. Vi er ute etter å finne den rette jobben for deg.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • For å være kvalifisert til å søke må du ha bachelor- eller mastergrad.
 • Traineeordningen er forbeholdt nyutdannede personer under 35 år, men du kan ha noen års arbeidserfaring.
 • Det er en forutsetning at traineen behersker skandinavisk eller et annet nordisk språk på et godt nivå skriftlig og muntlig.

Fagområder

 • Samfunnsvitere 
 • IT-utdanning
 • Helse og medisin 
 • Markedsføring
 • Kommunikasjon 
 • Øvrige bachelor – og masterutdanninger

Dette tilbyr vi

 • Erfaring som er relevant i forhold til din utdannelse
 • Unike muligheter for nettverksbygging
 • Samlingsbasert personlig utviklingsprogram over ett år i regi av Nordnorsk Lederutvikling (NNL)
 • Faglige og sosiale samlinger
 • Bedriftsbesøk
 • Aktiviteter og utflukter i Lofoten og Vesterålen 
 • Studietur til utlandet

Søknadsprosessen

 • På nyåret åpner vi for søknader til stillinger i traineeprogrammet som har oppstart i august 2020.
 • Frist for å bli vurdert er 31. mars 2020.
 • Aktuelle kandidater kalles inn til intervju etter at søknadsfristen har gått ut.

Ved spørsmål ta kontakt med Heidi Elisabeth Larsen på telefon 993 25 123 eller send en epost til heidi@egga.no.

Søknaden

Fyll ut søknadsskjemaet under. Legg ved CV og en kort søknad i PDF. 

Spesifiser hvilken traineestilling du søker på , eventuelt hva du vil jobbe med om du ikke har funnet en stilling som passer deg. Stillingene er listet opp nederst på denne siden.

Karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester lastes også opp som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist: 31. mars 2020.

Share This