fbpx

181 søkte på traineeprogrammet

Look North Trainee fikk hele 181 søkere på traineeprogrammet som starter opp til høsten. Søkermassen fra hele landet har til felles at de alle kunne tenke seg å kickstarte sin karriere i Lofoten og Vesterålen.

Look North Trainee bidrar i samarbeid med sine partnere til å rekruttere nyutdannede kandidater til spennende jobber i Lofoten og Vesterålen. I år ble det lyst ut åtte traineestillinger for de ulike medlemsbedriftene og kommunene, og totalt kom det inn 181 søknader.

– Det er fantastisk at så mange nyutdannede vurderer Lofoten og Vesterålen når de skal ut i arbeidslivet. Traineeordningen er attraktiv fordi den tilbyr kandidatene en unik start på sin karriere gjennom at de får en relevant og interessant jobb rett etter studiene, syv samlinger som inneholder kompetansehevende kurs fra Nordnorsk Lederutvikling, bedriftsbesøk, spennende aktiviteter og ikke minst et godt nettverk som er avgjørende for trivsel i regionen, forteller prosjektleder for Look North Trainee, Heidi Elisabeth Larsen.

Flertallet har master

Traineeprogrammet er delvis finansiert av Nordland fylkeskommune og administreres av det regionale utviklingsselskapet Egga Utvikling AS.

Larsen er glad for at medlemsbedriftene ser ut til å få tak i kompetansen de etterspør, gjennom samarbeidet med Look North Trainee.

– Kandidatene har høy kompetanse som næringslivet vårt trenger. Blant annet er det mange sivilingeniører og siviløkonomer som har søkt på programmet. 60 prosent av de som har søkt har mastergrad, mens resten har bachelorgrad. Det er en imponerende søkermasse.

«Kandidatene har høy kompetanse som næringslivet vårt trenger»

Heidi Elisabeth Larsen

Prosjektleder for Look North Trainee 

Tiltrekker kompetanse utenfra

Ifølge Larsen tiltrekker ordningen seg søkere fra hele landet.

– Det er interessant at kun 20 prosent av søkerne kommer fra Nord-Norge. Ifølge Konjunkturbarometer for 2019 har Nord-Norge den største utfordringen med å få tak i tilstrekkelig og riktig kompetanse ut fra bedriftenes behov. Derfor er det svært positivt at Look North Trainee bidrar til å få tak i kompetanse også utenfra regionen. Vi trenger både nye tilflyttere som ikke har bodd her før, og at de som har flyttet ut av regionen for å studere ønsker å komme tilbake etter hvert, sier hun.

– Noe av målet med Look North er å tiltrekke seg kompetanse som kanskje ellers ikke ville ha sett denne veien. Gjennom en felles profilering av bedrifter og kommuner i Lofoten og Vesterålen blir vi mer synlig nasjonalt, og får vist fram bredden i næringslivet vårt og hvor mye denne regionen faktisk har å tilby. Her er det både spennende jobbmuligheter, spektakulær natur og morsomme aktiviteter å ta seg til på fritiden, legger Larsen til.

Oppfordrer til å ta kontakt

Prosjektlederen oppfordrer bedrifter og kommuner i Lofoten og Vesterålen som har behov for kompetanse på bachelor – eller masternivå, til å ta kontakt.

– Da kan vi muligens hjelpe til med å finne den riktige kandidaten, avslutter hun.

Share This