fbpx

Vesterålens største arbeidsplass satser på unge ledere

Ingen virksomheter i Vesterålen har flere ansatte enn Sortland kommune. Med rundt 1000 ansatte er karrieremulighetene mildt sagt mange. Ikke minst for nyutdannede som ønsker å skaffe seg ledererfaring tidlig. 

Hele 10 prosent av Sortland kommune sine 10.500 innbyggere er ansatt i nettopp kommunen. Det gjør kommunen til den største og en av de viktigste arbeidsgiverne i Vesterålen.

– Kommunal sektor er egentlig som en twistpose for unge som skal velge seg jobb. I kommunen er det arbeidsmuligheter for alle typer interesser og evner. Det er en kompetanseintensiv sektor, og i stor grad kreves det høyere utdanning eller fagbrevkompetanse for å jobbe hos oss, sier HR-sjef Brita Kleivan i Sortland kommune.

Hun ramser opp en rekke spennende yrker i organisasjonen. 

– Fagområdene er mange og varierte. I Sortland kommune jobber det lærere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, renholdere, snekkere, malere, byggdriftere, advokater, jurister, ingeniører, arkitekter, naturvitere, planleggere, samfunnsvitere, økonomer, ledere, leger, sykepleiere, musikere og bibliotekarer, blant annet, forteller Kleivan engasjert. 

Generasjonsskifte

I snitt lyser Sortland kommune ut hele 200 stillinger i året, ifølge HR-sjefen.

Størst er behovet innenfor helse og utdanning. Samtidig øker behovet for teknisk kompetanse og digitale hoder.

– Vi står overfor et generasjonsskifte med store kull som skal ut i pensjon, så vi lyser ut mange stillinger i løpet av året. Samtidig har digitaliseringen endret måten vi jobber på. Endringer skjer mye raskere i dag enn det de gjorde før. Det innebærer at vi har behov for ansatte som klarer å omstille seg raskt og henge med i den digitale utviklingen, forklarer Kleivan.  

«Det er positivt at Sortland kommune velger å satse på unge mennesker»

Hilde Harstveit Ljosland, Avdelingsleder Tjenestekontoret 

Kommunene satser bevisst på ung kompetanse for å løfte organisasjonen.

– Vi rekrutterer mange unge med høyere utdanning, så hvis unge og nyutdannede velger kommunen som arbeidsplass kommer de til et ungt og utviklende arbeidsmiljø der muligheten til videre kompetanseutvikling er stor, sier HR-sjefen.

Fikk drømmejobben

En av dem som har funnet seg godt til rette i organisasjonen, er Hilde Harstveit Ljosland (30) fra Arendal. Hun ble i fjor ansatt som avdelingsleder for Tjenestekontoret.

– Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Det er en drømmejobb for meg da jeg finner skjæringspunktet mellom helsefag og juss veldig spennende, forteller Ljosland, som er utdannet fysioterapeut og har videreutdanning i helserett og trygderett.

Hun snakker varmt om arbeidsmiljøet i kommunen.

– Det er et veldig godt og sosialt miljø på jobb. I tillegg er det kultur for å hjelpe hverandre og fokus på faglig utvikling. Jeg har mange kolleger med mye erfaring som jeg lærer av hver dag. Dette er viktige faktorer til at jeg trives så godt på jobb, smiler 30-åringen.

Samtidig roser hun kommunen for å satse på unge ledere.

– Jeg synes det er positivt at Sortland kommune velger å satse på unge mennesker og ikke er redd for å gi dem ansvar og tillit fra starten av. Det er motiverende å jobbe på en slik arbeidsplass, mener Ljosland.  

«Kommunal sektor er egentlig som en twistpose for unge som skal velge seg jobb»

Brita Kleivan, HR-sjef i Sortland kommune

Sterkt fagmiljø

Også Kato Lund (35) fra Hadsel stortrives i jobben som byggesaksbehandler hos Sortland kommune. Han er utdannet maskiningeniør og har over ti år i privat næringsliv bak seg.

35-åringen beskriver overgangen til kommunal sektor som en svært positiv overraskelse.

– Kommunal sektor har tradisjonelt sett blitt ansett som en ganske traust og kjedelig arbeidsplass, men det er ikke tilfellet overhodet. Sortland kommune er en stor og spennende arbeidsplass med et sterkt fagmiljø. Samtidig foregår det en vanvittig utvikling i kommunen som er utrolig motiverende å være en del av, mener Lund.

Han trives med en hektisk og varierende arbeidshverdag.

– Det er alltid noe spennende som skjer. Som byggesaksbehandler i kommunen jobber man både inne på kontoret og ute i felten. Den miksen liker jeg godt, sier Lund.

Fokus på gode arbeidsbetingelser

Som tillitsvalgt for ingeniørene i kommunen, er han en aktiv forkjemper for at alle de ansatte skal ha gode arbeidsbetingelser og trives på jobb.

– For at vi skal klare å både rekruttere og beholde de skarpeste hodene i kommunen, er det helt avgjørende med gode arbeidsbetingelser, fokus på faglig utvikling og jobbsikkerhet. Det mener jeg at kommunen både forstår og har fokus på, sier Lund.

Det er HR-sjef Brita Kleivan enig i.

– Sortland kommune er en trygg og stabil arbeidsgiver med gode arbeidsvilkår og lønnsvilkår, og der de ansatte har stor medvirkning på sin arbeidsplass. Det er mange som blir overrasket over hvor spennende og givende det er å arbeide i kommunen. Vi tar vare på kommunens små, unge og gamle innbyggere, og som ansatt i kommunen er man med på å påvirke utviklingen av både vår kommune som arbeidsplass og av vårt samfunn som kommune, avslutter Kleivan.

 

Se vår bedriftsside

Sortland kommune

Vesterålens største arbeidsplass!

Flere saker

Lever ut legedrømmen i nordnorsk surfeparadis

Lever ut legedrømmen i nordnorsk surfeparadis

Han reiste ut for å studere medisin og tilegne seg kunnskap, men visste hele tiden at han en dag skulle vende hjem til eventyrøya si. Nå lever Anders Stave (32) ut legedrømmen samtidig som han driver verdens nordligste surferesort på smellvakre Andøya. 69 grader nord,...

Share This